Premii

 < 1 2
Nr Criteriu Punctaj
1 Activitate didactică şi/sau de cercetare 5 puncte/an
2 Activitate în afara învăţământului şi cercetării 2 puncte/an
3 Activitate organizatorică
   a. seminarii/cursuri locale
   b. seminarii/cursuri naţionale
   c. conferinţe/ştiinţifice locale
   d. conferinţe/ştiinţifice naţionale

5 puncte
15 puncte
15 puncte
30 puncte
4 Absolvent diplomă de merit 50 puncte
5 Doctorand 20 puncte/an
6 Titlul de doctor 100 puncte
7 Nivel de pregătire medicală maximă (se punctează o singură poziţie)
   a. rezident
   b. specialist
   c. primariat

5 puncte/an
25 puncte
50 puncte
8 Comunicări ştiinţifice la manifestări în ţară cu rezumat publicat - autor 10 puncte/articol
9 Comunicări ştiinţifice la manifestări în ţară cu rezumat publicat - coautor 5 puncte/articol
10 Comunicări ştiinţifice la manifestări în străinătate cu rezumat publicat - autor 20 puncte/articol
11 Comunicări ştiinţifice la manifestări în străinătate cu rezumat publicat - coautor 10 puncte/articol
12 Articole publicate în reviste naţionale - autor 25 puncte/articol
13 Articole publicate în reviste naţionale - coautor 15 puncte/articol
14 Articole publicate în reviste cotate ISI - autor 50 puncte/articol
15 Articole publicate în reviste cotate ISI - coautor 25 puncte/articol
16 Cărţi de specialitate - autor 200 puncte
17 Cărţi de specialitate - coautor 100 puncte
18 Capitole în cărţi de specialitate - prim autor 20 puncte/capitol
19 Capitole în cărţi de specialitate - coautor 10 puncte/capitol
20 Membru în societăţi ştiinţifice naţionale (pentru fiecare societate) 5 puncte
21 Membru în colegii de redacţie (pentru fiecare revistă) 25 puncte
22 Redactor, referent (pentru fiecare revistă ştiinţifică naţională) 25 puncte
23 Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale (pentru fiecare societate) 10 puncte
24 Membru în colegii de redacţie, redactor (pentru fiecare revistă ştiinţifică internaţională) 50 puncte
25 Specializări în străinătate de scurta durată (1-6 luni) 50 puncte
26 Specializări în străinătate de lungă durată (peste 6 luni) 100 puncte
27 Titular contracte de cercetare 100 puncte/contract
28 Colaborator contracte de cercetare 50 puncte/contract
29 Invenţii - autor 100 puncte
30 Invenţii - coautor 50 puncte


Punctajul minim pentru obtinerea premiului este de 100 puncte.
Comisia care analizează aplicaţiile poate cere candidaţilor acte doveditoare pentru afirmaţiile făcute în cadrul aplicaţiei.
 < 1 2