RRML

RRML Revista Română de Medicină de Laborator (RRML) este publicaţia oficială a Asociaţiei Laboratoarelor Medicale din România, ISSN 1841-6624.

Site-ul oficial al revistei: www.rrml.ro

Comitetul de redacţie:
Redactor şef: Prof. Dr. Minodora Dobreanu
Redactor şef adjunct: Conf. Dr. Adrian Man
Editor​i​ de specialitate:​ Prof. Dr. Claudia Bănescu, Prof. Dr. Alina Scridon, Dr. Cristina Elena Selicean, Conf. Dr. Edit Szekely, Conf. Dr. Simona Cernea, Conf. Dr. Carmen Duicu, Lect​. ​Dr. Adela Nechifor-Boilă, B​iol. Dr. ​Doina Ramona Manu
Secretar: ​Drd. Floredana Șular
Statist​ica​: 
Lect. Dr. Septimiu Voidăzan, Lect. Dr. Mihaela Iancu
Editori limba englez
a​:​ Conf. Dr. Anisoara Pop, Lect. Dr. Adrian Năznean, Lect. Dr. Aurora Pașcan, Lect. Dr. Emanuela Tegla 

Creditări RRML

Thomson Reuters Scientific - ISI Web of Knowledge
Începând cu anul 2008, RRML este indexată in ISI Web of Knowledge - Web of Science - Science Citation Index Expanded (Thomson Reuters Scientific).

SCOPUS şi EMCARE
RRML este indexată de către Elsevier Bibliographic Databases în SCOPUS şi EMCARE, începând cu anul 2008.

Index Copernicus
Începând cu 2009 revista este indexată în Index Copernicus.

CNCSIS
În urma evaluării din luna decembrie 2008, RRML este recunoscută de către CNCSIS (categoria A) cu codul CNCSIS 739.

CMR
Prin adresa Nr. 3218/09.06.2008 a Departamentului Profesional - Ştiinţific al CMR, RRML a fost introdusă în Nomenclatorul Publicaţiilor Medicale al CMR pentru anul 2008. Medicii abonaţi la această publicaţie sunt creditaţi cu 5 credite EMC.

OBBCSSR
Prin adresa Nr. 1779/28.02.2007, OBBCSSR a creditat RRML cu 7 credite EMC.